"Perhatian - Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Perhatian - Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Perhatian - Gunakan Masker Las"

"Perhatian - Gunakan Pelindung Wajah"

"Perhatian - Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Perhatian - Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Gunakan Pelindung Wajah"

"Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Notice - Use Safety Glasses"

"Notice - Use Safety Glasses"

"Notice - Use Welding Mask"

"Notice - Use Face Shield"

"Notice - Use Safety Glasses"

"Notice - Use Safety Glasses"

"Perhatian - Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Perhatian - Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Perhatian - Gunakan Masker Las"

"Perhatian - Gunakan Pelindung Wajah"

"Perhatian - Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Perhatian - Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Gunakan Pelindung Wajah"

"Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Gunakan Kacamata Keselamatan"

"Notice - Use Safety Glasses"

"Notice - Use Safety Glasses"

"Notice - Use Welding Mask"

"Notice - Use Face Shield"

"Notice - Use Safety Glasses"

"Notice - Use Safety Glasses"